.

کتاب کنترل های امنیتی استاندارد امنیت داده در صنعت کارت پرداخت

1397/12/2 پنجشنبه
استاندارد PCI-DSS به محافظت از داده‌های کارت پرداخت می‌پردازد. الزامات امنیتی این استاندارد برای یکایک اجزای سامانه‌هایی که در «محیط داده‌های دارنده کارت» قرار دارند یا به آن متصل‌اند، کاربرد پذیر است. «محیط داده‌های دارنده کارت» از افراد، فرآیندها و فناوری‌هایی تشکیل‌شده است که دادهای کارت را ذخیره، پردازش یا منتقل می‌کنند. آخرین نسخه این استاندارد، نسخه 2/3 است که در سال 2016 توسط شورای PCI ارائه شد. شورای PCI، در سال 2006 توسط برندهای بین‌المللی کارت تاًسیس شده است و تاکنون استانداردهای مختلفی را به‌منظور محافظت از داده‌های کارت پرداخت ارائه نموده است.


 

منبع :


بيشتر
نسخه قابل چاپ

درگاه ها و پورتال ها ی معتبر
.
آخرین رویدادها