.

کتاب مدیریت آسیب پذیری از آ تا ی

1397/12/2 پنجشنبه
اگر برای شما نیز سؤالات زیر مطرح است، خواندن کتاب مدیریت آسیب پذیری را توصیه می‌کنیم: - چه اشتباهات رایج و باورهای نادرستی در حوزه مدیریت آسیب‌پذیری وجود دارد؟ - مهم‌ترین مراحل و اجزای اصلی چرخه مدیریت آسیب‌پذیری کدام‌اند؟ - بهروش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها کدام‌اند؟ - چگونه تیم‌های امنیت و عملیات فناوری اطلاعات می‌توانند بدون تنش و در همکاری با یکدیگر، آسیب‌پذیری‌ها را مدیریت کنند؟ - با حجم بسیار زیاد آسیب‌پذیری‌ها در سازمان چه باید کرد؟ - رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های روز صفر در مقایسه با سایر آسیب‌پذیری‌ها تا چه حد اهمیت دارد؟ - چگونه می‌توان ارزش مدیریت آسیب‌پذیری را در کسب‌وکار سازمان نشان داد؟ - چگونه می‌توان میزان بلوغ فرآیند مدیریت وصله را تعیین کرد و با نقشه راهی آن را ارتقا بخشید؟ 

منبع :


بيشتر
نسخه قابل چاپ

درگاه ها و پورتال ها ی معتبر
.
آخرین رویدادها