.
آخرین رویدادها

برگزاری نخستین جلسه کمیته فنی برنامه ریزی برای توانمندسازی شبکه جامع پرداخت کارتی کشور

1396/12/20 يكشنبه
رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی: نقشه راه 1400بانک مرکزی به رعایت استانداردهای بین المللی توجه ویژه دارد

در فضای پسابرجام و با تلاش های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی با هدف اتصال به شبکه-ها و سوئیچ های منطقه ای، انطباق با استانداردهای بین المللی صنعت پرداخت کارتی را برای نظام بانکی ما الزامی ساخته و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

محمود زیبایی در نخستین جلسه کمیته فنی برنامه ریزی برای توانمندسازی شبکه جامع پرداخت کارتی کشور با استفاده از استانداردهای
PCI که در بانک مرکزی برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شبکه پرداخت کارتی کشور در سال های اخیر به لحاظ کمی توسعه بسیار چشمگیری داشته و اکنون جایگاه نظارتی و ثبات دهنده بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش، ایجاب می کند که به موازات این توسعه کمی، در زمینه انطباق زیرساخت ها و استانداردها نیز به گونه ای عمل کنیم که در سامانه ها، سرویس ها و زیرساخت ها شاهد بلوغی متوازن و قاعده مند باشیم.
وی در همین چارچوب افزود: فرآورده ها ودستاوردهای مبتنی بر فناوری در حوزه پرداخت کارتی در کشورمان بسیار ملموس است و اکنون زمان آن رسیده که برای استفاده از فناوری های جدید و ایجاد توازن در بخش های مختلف صنعت کارت پرداخت، با رعایت استانداردهای روز جهانی و ارتقای سطح زیرساخت و امنیت شبکه، آماده پیوستن به شبکه پرداخت بین الملل و سوئیچ های فرامرزی شویم.
رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سپس با تشریح ماهیت پروژه نقشه راه 1400 بانک مرکزی به عنوان یکی از پروژه های زیرساختی شبکه بانکی کشور گفت: نقشه راه 1400مشتمل بر زیرپروژه هایی است که هدفشان تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات بانک ها واز همه مهم تر انطباق این زیرساختها با استانداردهای بین المللی است.
وی در همین راستا گفت: یکی از پروژه هایی که در ذیل پروژه های راهبردی نقشه راه 1400 تعریف شده است پروژه های مرتبط با کارت همچون
EMV و PCI است.
زیبایی در ادامه در همین چارچوب اعلام کرد: توجه و پرداختن به «کنترل های امنیتی استاندارد امنیت داده در صنعت کارت پرداخت» که فعالان و متخصصان فناوری اطلاعات بانکی آن را با عنوان
PCI می شناسند یکی از پروژه های در دست انجام است که الزامات و اسناد مرتبط با آن توسط شرکت کاشف تهیه و ارائه شده است و هدف از آن انطباق صنعت پرداخت کارتی کشور با آخرین نسخه این استاندارد است.
رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: کمیته فنی برنامه ریزی برای توانمندسازی شبکه جامع پرداخت کارتی کشور با استفاده از استانداردهای
PCI منتخبی از نمایندگان معرفی شده از سوی بانک ها هستند که به بانک مرکزی و شرکت کاشف در راستای استفاده از ظرفیت ها و تجارب نظام بانکی در مسیر استقرار این استاندارد کمک خواهند کرد.
درادامه این جلسه، نماینده شرکت کاشف درجایگاه مجری پروژه «برنامه ریزی برای توانمندسازی شبکه جامع پرداخت کارتی کشور» ضمن ارائه رویکردی جدید به
PCI DSS و تشریح جایگاه آن در مدیریت ریسک و دلایل تغییرات نسخه های مختلف این استاندارد، به معرفی اجمالی PCI پرداخت و چگونگی پیاده سازی این استاندارد در سطح جهانی مانند ساختارهای مقرراتی و فرآیند انطباق با PCI را مورد بررسی قرار داد.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود به تشریح اهداف کلان پروژه پرداخت و گفت: ارتقای سطح امنیت در شبکه پرداخت کارتی کشور، استانداردسازی شبکه پرداخت و ایجاد آمادگی برای اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی از اهم اهداف این پروژه است.
نماینده شرکت کاشف به تشریح روند برنامه ریزی پروژه، ارائه فرآورده های آن در قالب گزارش ها، الزامات و توصیه نامه ها پرداخت و بر ضرورت وفاداری به متن استاندارد تاکید کرد و از امکان بومی سازی ساختارها، موجودیت‌های متولی نقش‌های مرتبط، سازوکارهای مقرراتی و حقوقی و برنامه‌ریزی و در نهایت اولویت‌بندی در اجرا و انطباق به عنوان ویژگی ها و دیگر ضرورت های این پروژه یاد کرد.
وی در ادامه توضیحات خود، به چگونگی روند تشکیل کمیته های فنی، راهبردی و کارگروه تنظیم مقررات اشاره کرد و بهره گیری از ابزارهایی نظیر پرسشنامه و جلسات با خبرگان را به عنوان سازوکارهای جلب مشارکت در راستای به سامان رساندن پروژه مفید دانست و از سوابق و تجارب فنی اعضای منتخب به عنوان مهمترین شاخص برای عضویت در کمیته فنی نام برد.
نماینده شرکت کاشف سپس در بخش دیگری از اظهارات خود، اقدامات صورت گرفته در فاز شناخت پروژه و یافته های آن؛ شامل شناسایی ذی نفعان، نیازمندی ها و انتظارات آنان، استخراج مجموعه قوانین و مقررات وضع شده مرتبط با
PCI ، شناسایی فرآیندهای کسب و کار و جریان داده میان ذی نفعان، چالش-ها و سایر طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف برنامه توانمند سازی را برای اعضای کمیته بیان کرد و نقش آنها را در اعتباربخشی یافته ها تشریح کرد.
وی در بخش پایانی توضیحات خود، به تشریح ویژگی ها و نحوه تکمیل پرسشنامه گردآوری اطلاعات برای حاضران پرداخت و گفت: در این مرحله صحه‌گذاری اطلاعات گرد‌آوری شده، گرد‌آوری اطلاعات تکمیلی که می‌تواند در تدوین برنامه مفید باشد و کسب نظریات و پیشنهادهای خبرگان جهت افزایش اثربخشی و موفقیت برنامه، مد نظر بوده است
در پایان این نشست نیز اطهری فرد مدیر طرح و برنامه شرکت کاشف با بیان اینکه پیمایش موصوف در سه حوزه پذیرندگی، صادرکنندگی و تبادل پیام مرکزی صورت خواهد گرفت، از اعضای کمیته فنی درخواست کرد که به منظور سنجش روایی پرسش نامه پیش از پیمایش سراسری، نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص پیش نویس پرسشنامه اعلام نمایند.
وی همچنین ضمن اشاره به لزوم آگاهی رسانی بعنوان یکی از فعالیت های پروژه کتابچه «کنترل های امنیتی استاندارد امنیت داده در صنعت کارت پرداخت» را معرفی کرده و گفت این کتاب برگردانی از آخرین نسخه
PCI DSS است و اخیرا توسط شرکت کاشف تهیه شده و در این جلسه در اختیار اعضا قرار می گیرد.


 


 

منبع :


نسخه قابل چاپ

درگاه ها و پورتال ها ی معتبر
.
آخرین رویدادها