.

ارسال گزارش رخداد

گزارش رخداد چیست؟

یکی از فعالیت های مهم هر مرکز CSIRT یا ISAC یا CTI، رصد اخبار و ارائه هشدار به ذینفعان است. در این راستا، شرکت ها و سازمان های بزرگ با سرمایه گذاری در فناوری و تخصیص منابع انسانی مناسب اقدام به این کار می نمایند.

جدیدترین اخبار رخداد امنیتی

اطلاعات رخداد
موضوع
* شرح گزارش
اطلاعات گزارش دهنده
نام و نام خانوادگی تلفن همراه
کد امنیتی