.

هوش تهدید سایبری

.1397/12/2 پنجشنبه
گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که پیچیدگی و خبرگی حملات سایبری رو به افزایش است. عوامل تهدید در پنهان نمودن ردپای خود پیشرفته‌تر شده‌اند. بدافزارها قابلیت‌های گمنامی و رمزنگاری را اضافه کرده‌اند و هم‌زمان نگرانی از جنگ سایبری نیز بیشتر شده است [1]. از طرفی، بیشتر خبرگان امنیتی همزبان هستند که «دانستن و آگاهی بیشتر از تهدید می‌تواند به دفاع بهتر از سازمان‌ها کمک نماید». در این راستا، هوش تهدید سایبری تلاش دارد تا با فراهم نمودن و به اشتراک‌گذاری بهنگام دانشی که بر پایۀ شواهد تهدید به دست می‌آید، سازمان‌ها را در محافظت، تشخیص و پاسخگویی به این تهدیدهای روزافزون یاری کند که به دو دسته راهبردی و فنی تقسیم می‌شوند. «هوش تهدید راهبردی» بیشتر انسان‌محور است و شامل گزارش‌هایی که در تصمیم‌گیری‌های ذاتاً بلندمدت کاربرد دارد و «هوش تهدید فنی»، ناظرست بر اطلاعاتی فنی از قبیل لیست IP های بدخواه که معمولاً در سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌شوند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط SANS در سال 2018 منتشر شده است، 68 پاسخ‌دهندگان از هوش تهدید سایبری استفاده می‌کنند و 22 نیز به‌کارگیری آن را در برنامه‌های آینده‌شان قرار داده‌اند [3].
بيشتر

درگاه ها و پورتال های معتبر
.
آخرین رویدادها