.

کتاب توانمندسازی نیروی کار امنیت سایبری

.1398/1/18 یکشنبه
در اختیار داشتن نیروی کار شایسته‌ای که بتواند کارکردهای موردنیاز امنیت سایبری سازمان را به‌خوبی و به‌طور کامل فراهم نماید، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تأمین امنیت در فضای سایبری به شمار می‌رود. با در نظر داشتن این موضوع سعی شده است تا در این کتاب چارچوب و راهنمایی مناسب برای توانمند کردن نیروی کار امنیت سایبری تدوین و معرفی شود. محتوای ارائه‌شده در این کتاب مبتنی بر آخرین تلاش‌های بین‌المللی در جهت ایجاد، بهبود و نگهداشت نیروی کار امنیت سایبری است. در بخش ابتدایی، راهنمای گام‌به‌گام توانمندسازی نیروی کار در سازمان‌ها شامل اقدامات و فعالیت‌های سازمان برای تقویت نیروی کار امنیت سایبری در چهار مرحله شامل مراحل آماده‌سازی، برنامه‌ریزی، ساخت و نگهداشت تشریح شده است. در بخش دوم یعنی چارچوب شایستگی‌های نیروی کار امنیت سایبری، رسته‌ها و حوزه‌های تخصص امنیت سایبری با تشریح وظایف کاری و ذکر دانش و مهارت‌های لازم معرفی شده‌اند. از این چارچوب می‌توان برای درک بهتر کارکردهای امنیت سایبری و همچنین شایستگی‌های مرتبط برای انجام درست آن کارکردها و در صورت نیاز برنامه‌ریزی در راستای کسب آن‌ها بهره‌برداری کرد. پس‌ازآن در بخ
بيشتر

درگاه ها و پورتال های معتبر
.
آخرین رویدادها