.
اخبار کاشف

شرکت کاشف برای خرید سرور و دستگاه ذخیره‌ساز مناقصه برگزار می‌کند

1400/4/19 شنبه
شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف، در نظر دارد، برای خرید 9 دستگاه سرور HPE و دو دستگاه تجهیزات ذخیره‌ساز (HPE SAN Storage) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف، در نظر دارد، برای خرید 9 دستگاه سرور HPE و دو دستگاه تجهیزات ذخیره‌ساز (HPE SAN Storage) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می‌توانند برای آشنایی با شرایط حضور در این مناقصه، به ضمیمه راهنمای روزنامه همشهری تاریخ 16 تیرماه، صفحه 18، قسمت مناقصه مراجعه کنند. 

منبع :


نسخه قابل چاپ
مشاهده همه اخبار
درگاه ها و پورتال ها ی معتبر
.
آخرین رویدادها